skendehuplru
  • stavebná firma
    Či už pre nás máte len drobnú stavebnú zákazku, alebo by ste nás radi oslovili s ozajstnou stavebnou výzvou, urobíme všetko pre to, aby sme Vám dodali výsledok podľa Vašich predstáv.

separator

 

Stavebný zákon umožňuje odstrániť stavbu dvojakým spôsobom a to buď z úradnej právomoci, nariadi odstránenie stavby alebo na základe rozhodnutia o odstránení stavby, ktorým vyhovie žiadosti stavebníka.Ak ide o nariadenie odstránení stavby, stavebný zákon stanovuje taxatívne dôvody, pre ktoré je možné stavbu odstrániť. V prípade dôvodu, kedy je stavba vykonávaná bez rozhodnutia alebo opatrenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním a stavebník doloží, že stavba je umiestnená v súlade s územným plánom, nie je vykonaná na pozemku, kde to zákon zakazuje či obmedzuje a spĺňa všeobecné požiadavky dané na výstavbu môže stavebník požiadať o jej dodatočné povolenie. V takom prípade sa začaté konanie o odstránení stavby preruší až do doby vybavenia žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Ak bude stavba povolená, konanie o odstránení stavby sa zastaví, v opačnom prípade sa pokračuje v tomto konaní.Ak je nariadené odstrániť stavbu, znamená to, že stavebník nemá na výber a má povinnosť odstránenie stavby vykonať.

Ak ide o druhý uvedený prípad, stavebný úrad rozhoduje na základe žiadosti stavebníka a vydáva rozhodnutia o odstránení stavby. V takom prípade stavebník nie je povinný stavbu odstrániť, ale rozhodnutie zakladá oprávnenie na odstránenie stavby.Pozastavme sa nad samotným rozhodnutím o odstránení stavby. Stavebný úrad postupuje podľa ustanovení stavebného zákona, však celý proces nie je týmto zákonom upravený a stavebnému úradu nezostáva iná možnosť ako použiť podporne aj správny poriadok (napríklad v stanovení okruhu účastníkov konania).


Prax ukázala, že samotné rozhodnutie, resp. výklad doby jeho platnosti a možnosti prípadné zmeny činia veľké aplikačné problémy a nejednotnosť v postupe stavebných úradov.


Rozhodnutie o odstránení stavby obsahuje dobu pre realizáciu odstránenie stavby, ako podmienku rovnako tak i ďalšie podmienky súvisiace so samotným vykonávaním demolácie. Stavebný zákon, resp. v rozhodnutí nie je stanovená doba platnosti rozhodnutia ako takého na rozdiel od rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia. Napríklad stavebné povolenie ak stavba nebola zahájená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti, stráca platnosť s tým, že dobu platnosti stavebného povolenia je možné predĺžiť k žiadosti stavebníka, ktorá musí byť podaná pred jej uplynutím. Obdobne je možné predĺžiť rozhodnutie o umiestnení stavby.


Je pochopiteľné, že rozhodnutie o umiestnení stavby aj stavebné povolenie majú obmedzenú dobu platnosti, keďže situácia v území sa v čase mení, rovnako tak sa môžu meniť príslušné zákony, všeobecné technické požiadavky či územný plán a daná povolenia by nevyhovovala. Ak ide o odstránení stavby, situácia je iná, nová stavba nevzniká, len sa odstraňuje existujúce.


V prípade, že stavebník by požadoval predĺženie rozhodnutie o odstránení stavby či zmenu iných podmienok, domnievame sa, že by mal podať žiadosť a stavebný úrad by ju mal prerokovať a rozhodnúť o nej aj napriek tomu, že na túto záležitosť stavebný zákon nepamätá. V prípade, že niektoré vyjadrenia dotknutých orgánu stratila v medziobdobí platnosti, žiadateľ by mal opatriť nová či ich predĺženie a pripojiť ich k svojej žiadosti.

 

Asanácie budov a stavieb

 


Ako si objednať stavebné práce

 

Nezáleží na tom, či chystáte výstavbu komerčného komplexu alebo priemyselné stavby, či plánujete nový rodinný domček, alebo by ste len radi zrekonštruovali kúpeľňu. V stavebnej spoločnosti DEBRA BA s.r.o. máme kapacitu i schopnosti pre drobné i rozsiahle stavebné práce a do každej z našich zákaziek vkladáme maximálnu energiu, aby sme klientom dodali perfektný výsledok. Stavebné práce si od nás môžete objednať nielen v západoslovenskom kraji, kde naša spoločnosť sídli, ale aj v ďalších častiach Slovenska.

Vaše zámery, predstavy aj otázky s Vami radi kedykoľvek prediskutujeme.

 

KONTAKTY

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

https   Active Search Results   cloudflare
created by: Marek Sarvas
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.