skendehuplru
  • stavebná firma
    Či už pre nás máte len drobnú stavebnú zákazku, alebo by ste nás radi oslovili s ozajstnou stavebnou výzvou, urobíme všetko pre to, aby sme Vám dodali výsledok podľa Vašich predstáv.

separator

 

Stavebný zákon umožňuje odstrániť stavbu dvojakým spôsobom a to buď z úradnej právomoci, nariadi odstránenie stavby alebo na základe rozhodnutia o odstránení stavby, ktorým vyhovie žiadosti stavebníka.



Ak ide o nariadenie odstránení stavby, stavebný zákon stanovuje taxatívne dôvody, pre ktoré je možné stavbu odstrániť. V prípade dôvodu, kedy je stavba vykonávaná bez rozhodnutia alebo opatrenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním a stavebník doloží, že stavba je umiestnená v súlade s územným plánom, nie je vykonaná na pozemku, kde to zákon zakazuje či obmedzuje a spĺňa všeobecné požiadavky dané na výstavbu môže stavebník požiadať o jej dodatočné povolenie. V takom prípade sa začaté konanie o odstránení stavby preruší až do doby vybavenia žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Ak bude stavba povolená, konanie o odstránení stavby sa zastaví, v opačnom prípade sa pokračuje v tomto konaní.



Ak je nariadené odstrániť stavbu, znamená to, že stavebník nemá na výber a má povinnosť odstránenie stavby vykonať.

Ak ide o druhý uvedený prípad, stavebný úrad rozhoduje na základe žiadosti stavebníka a vydáva rozhodnutia o odstránení stavby. V takom prípade stavebník nie je povinný stavbu odstrániť, ale rozhodnutie zakladá oprávnenie na odstránenie stavby.



Pozastavme sa nad samotným rozhodnutím o odstránení stavby. Stavebný úrad postupuje podľa ustanovení stavebného zákona, však celý proces nie je týmto zákonom upravený a stavebnému úradu nezostáva iná možnosť ako použiť podporne aj správny poriadok (napríklad v stanovení okruhu účastníkov konania).


Prax ukázala, že samotné rozhodnutie, resp. výklad doby jeho platnosti a možnosti prípadné zmeny činia veľké aplikačné problémy a nejednotnosť v postupe stavebných úradov.


Rozhodnutie o odstránení stavby obsahuje dobu pre realizáciu odstránenie stavby, ako podmienku rovnako tak i ďalšie podmienky súvisiace so samotným vykonávaním demolácie. Stavebný zákon, resp. v rozhodnutí nie je stanovená doba platnosti rozhodnutia ako takého na rozdiel od rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia. Napríklad stavebné povolenie ak stavba nebola zahájená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti, stráca platnosť s tým, že dobu platnosti stavebného povolenia je možné predĺžiť k žiadosti stavebníka, ktorá musí byť podaná pred jej uplynutím. Obdobne je možné predĺžiť rozhodnutie o umiestnení stavby.


Je pochopiteľné, že rozhodnutie o umiestnení stavby aj stavebné povolenie majú obmedzenú dobu platnosti, keďže situácia v území sa v čase mení, rovnako tak sa môžu meniť príslušné zákony, všeobecné technické požiadavky či územný plán a daná povolenia by nevyhovovala. Ak ide o odstránení stavby, situácia je iná, nová stavba nevzniká, len sa odstraňuje existujúce.


V prípade, že stavebník by požadoval predĺženie rozhodnutie o odstránení stavby či zmenu iných podmienok, domnievame sa, že by mal podať žiadosť a stavebný úrad by ju mal prerokovať a rozhodnúť o nej aj napriek tomu, že na túto záležitosť stavebný zákon nepamätá. V prípade, že niektoré vyjadrenia dotknutých orgánu stratila v medziobdobí platnosti, žiadateľ by mal opatriť nová či ich predĺženie a pripojiť ich k svojej žiadosti.

 

Asanácie budov a stavieb

 


Ako si objednať stavebné práce

 

Nezáleží na tom, či chystáte výstavbu komerčného komplexu alebo priemyselné stavby, či plánujete nový rodinný domček, alebo by ste len radi zrekonštruovali kúpeľňu. V stavebnej spoločnosti DEBRA BA s.r.o. máme kapacitu i schopnosti pre drobné i rozsiahle stavebné práce a do každej z našich zákaziek vkladáme maximálnu energiu, aby sme klientom dodali perfektný výsledok. Stavebné práce si od nás môžete objednať nielen v západoslovenskom kraji, kde naša spoločnosť sídli, ale aj v ďalších častiach Slovenska.

Vaše zámery, predstavy aj otázky s Vami radi kedykoľvek prediskutujeme.

 

KONTAKTY

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

https   Active Search Results   cloudflare

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.